โยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy policy
MaruyamaCo.,Ltd (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวลูกค้าเป็นรายบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ) เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา เราจะสนับสนุนและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัท มีตัวแทนบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

2. บริษัท ใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในระบบประมวลผลอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ผิดกฎหมาย การเสียหาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ 

3. บริษัท จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้ แก่บุคคลที่3 ยกเว้นเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสม *นอกจากบริษัทในเครือของเรา และเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท ในเครือของเรา 

4. บริษัท กรณีขอให้คุณลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ตามกฎทั่วไปเราจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลและช่องทางการติดต่อลูกค้าที่บุคคลที่3จะได้รับ 

5. บริษัท เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบไว้ แก่บุคคลที่3 ยกเว้นกรณีพิเศษ เราจะพยายามป้องกันการรั่วไหล และจำกัดการให้ข้อมุลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่3 โดยวิธีการบังคับด้วยสัญญา

6. บริษัท จะตอบรับคำขอของคุณลูกค้าภายในขอบเขตที่เหมาะสม หากคุณต้องการยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ กรุณาติดต่อจุดติดต่อของ บริษัท ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

7. บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายไทย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าของเรา และตรวจสอบ ปรับปรุง เนื้อหาของโปรแกรมการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงนโยบายนี้

24 ชม. 365 วัน เราจะซัพพอร์ตทางท้องถนน
แบบฟอร์มสอบถาม